Studie fotorecepce

Studijní materiály VŠCHT

doc.Ing. Helena Uhrová, CSc.  Biofyzika – Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT PRAHA

Fotorecepce

I v oku jsou molekulární akceptory energie – pigmenty. Příjem a zpracování informace o
vnějším světě označujeme jako vidění. Zprostředkovávají nám ho fotony viditelného světla
(elektromagnetické záření o λ = 380-780 nm). Jedná se o fyzikálně-fyziologicko-psychologický
proces, zpracovávaný zrakovým analyzátorem – okem, v němž obraz vnějšího světa
vzniká optickou a fotochemickou cestou. K tomu abychom tento obraz vnímali, je informace
z oka přenášena nervovými buňkami (optickými drahami) do zrakového centra mozku, kde
jsou akční potenciály zpracovány.

…….

Celou studii si můžete přečíst zde.

 

Comments ( 0 )