Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.luxvitaest.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.luxvitaest.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Our Blog


Hynek Medřický rozhovor pro studio 6 – 1. část

Hynek Medřický rozhovor pro Studio 6 – 1. část

Rozhovor s Hynkem Medřickým a prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc. pro Studio 6 ČT.

Video v archivu ČT

Hynek Medřický rozhovor pro Studio 6 – 2. část

Hynek Medřický rozhovor pro Studio 6 – 2. část

Rozhovor s Hynkem Medřickým a prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc. pro Studio 6 ČT.

Video v archivu ČT

Pupilární reflex na červené a bílé světlo

Osvětlení zornice oka červeným monochromatickým světlem v rozmezí 610-760nm nezpůsobuje smrštění zornice. Osvětlení zornice oka bílým světlem CCT 7438K s peakem modré v 444nm způsobuje rapidní smrštění zornice.

Zužování a rozšiřování zornice mají mimo jiné na starosti gangliové buňky. Jejich senzitivita je nejsilnější v 460-480nm. Na monochromatické červené světlo více než 600nm gangliové buňky nereagují, stejně jako rhodopsin v tyčinkách.

Cena Neuron Prima ZOOM 2015

2. místo: Hynek aneb balada o spánku

Rozhovor na DVTV s MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D.

Lékař: Krátký nebo příliš dlouhý spánek zvyšuje úmrtnost
4. 8. | Spánek kratší než šest hodin a spánek delší než devět hodin u dospělého člověka zvyšuje mortalitu, říká expert na poruchy spánku Peter Šóš. Chronickou nespavostí trpí podle něj dvacet procent populace

image3355.

Rozhovor s Ingo Maurerem, Light and Building 2016

Rozhovor z 17.3.2016

LED osvětlení je velmi často užíváno špatně. Někdy je jasné, že je výhodou, ale často je užíváno špatným způsobem a tak škodí naší psychice, očím a zdraví – tvrdí Ingo Maurer.

 

Studio ZET – rozhovor s prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc.

„Melatonin’s role in Cancer“ Talk By Russel J. Reiter, PhD

Světlo a jeho vliv na lidský organismus

V současné době používáme nejrůznější zdroje umělého osvětlení. Používáme ale umělé osvětlení správně? Mohlo by nás množství umělého osvětlení, kterého se nám v několika posledních letech a desetiletích dostává, ovlivňovat? K tomu, abychom na tuto otázku mohli odpovědět, je zapotřebí si uvědomit jaké světelné zdroje používáme a jak na nás působí.

Co je světlo?
Světlo představuje část spektra elektromagnetického záření (tzv. viditelné záření v oblasti vlnových délek od 380 až 780 nm), které je zhodnoceno zrakem pozorovatele, podle spektrálních citlivostí jeho zraku k záření různých vlnových délek, při různých úrovních osvětlení. Až roku 1704 [1] pojmenoval Isaac Newton sedm základních barev spektra: fialová, indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, a přiřadil k nim základní tóny
stupnice C (sedm tónů). S viditelným zářením sousedí v oblasti kratších vlnových délek záření ultrafialové (UV) a v oblasti vlnových délek delších
záření infračervené (IR). Záření UV ani IR již lidské oko nevnímá, ale zabraňuje tomu, aby dopadlo na sítnici. Zvířata, např. ptáci, však přijímají informace i z části ultrafialové oblasti spektra.

Zdroje světla
Oko se vyvíjelo po miliony let a jediným přirozeným zdrojem světla pro něj bylo slunce. Přibližně 1,5 až 1,9 milionu let používá člověk oheň. Už i homo erectus, pokládaný za předka všech lidí, využíval oheň jako zdroj světla, k prodloužení dne. V průběhu dne, kdy je zdrojem světla slunce, se mění průchod fotonů atmosférou podle natočení země vzhledem ke Slunci. V poledne, kdy je slunce v zenitu (nadhlavníku), prochází atmosférou celé jeho
spektrum, a to celé optické záření, nejen to viditelné. Když ale slunce zapadá a my jsme k němu pootočeni, atmosférou prochází pouze ta část spektra, která je charakterizována velkými vlnovými délkami. Například vzdálenost, kterou musí fotony těsně před západem na naší 50. rovnoběžce projít atmosférou, je v té době oproti polední vzdálenosti dvacetkrát větší. Jev, kdy je krátkovlnné záření rozptýleno v atmosféře, se nazývá Rayleighův rozptyl. Slunce se nám proto při jeho západu jeví jako oranžové až červené (obr. 1).

obr1

Obr. 1. Poměrné spektrální složení slunečního záření: a) v poledne, b) 45 mit před západem, c)
při západu slunce

 

Celý článek naleznete na této adrese: Světlo a jeho vliv na lidský organismus

Rozhovor s Helenou Illnerovou, Český rozhlas

Poslechněte si rozhovor s Helenou Illnerovou o vlivu světla a absenci světla na lidský organismus a nálady.