Kontakt dvojky

27.7.2015 20:05 Vliv stravy na vznik srdečně-cévních onemocnění. Host: Doc. MUDr. Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu, III. interní klinika VFN a 1. LF UK. Moderuje Jiří Pešina.

rozhovor doporučujeme pustit od 29:50

Comments ( 0 )